Hizmetlerimiz

SAĞLIK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

Turkey Healthcare Group birçok alanda hastalarına yardımcı olmaya çalıştığı gibi aynı zamanda sağlık danışmanlığı hizmeti de vermektedir. Sağlık danışmanlığının amacı verimliliği ve sürekliliği sağlamak, gelir üretimini ve tıbbi yapısal iyileştirmeleri kontrol ederek daha iyi hale getirmektir.

Sağlık danışmanlığı kapsamında hangi uzmanlıklarımız bulunuyor?

  • Stratejik danışmanlık
  • Teknolojik uygulamaların tıbba entegrasyonu
  • İK ve insan yönetimi
  • Yasal ve düzenleyici işler
  • Pazarlama
  • Sözleşme uzmanları
  • Gelir ve geri ödeme uzmanları