Adsız tasarım (11)

Turkey Healthcare Group

Başkanın Mesajı

Turkey Healthcare Group, hastalarına güvenli ve gelişmiş tıbbi bakım sunmaktadır. Bu amaçla ilke ve misyonumuzun başında sağlık problemi yaşayan bir bireyin tanısını en kısa sürede en doğru biçimde yapmak ve ardından doğru ve etkili bir tedavi sürecini planlamak bulunmaktadır.

Hümanist anlayışla hareket ederek ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin temel etik kurallara riayet ederek hastalarımıza kaliteli bir sağlık hizmeti sunuyoruz.

İnsana ve onun en temel hakkı olan yaşam hakkına değer veriyoruz. Bu doğrultuda sağlık hizmetlerimizi daha da geliştirmek adına sizlerden gelecek öneri ve şikâyetleri oldukça önemsiyoruz. Bu amaçla her yeni öneri, şikâyet veya istekle daha da gelişmekteyiz.

Hepinize selam ve saygılarımı sunarım.

Turkey Healthcare Group Başkanı